אנדרטה לזכר לוחמי מלחה"ע השניה - קהילת יהודי בוכרה- לטרון

WWII Memorial Monument, Buchara Jews, Latrun