top of page

סרטון הדמייה - בית פרטי יד בנימין

 בית פרטי ביישוב יד בנימין
בית מגורים פרטי - קונספט
הצעה לשיקום והרחבת בית העירייה הישן, בקריית ביאליק
תחרות לתכנון בי"ס למקצועות המודיעין, באר שבע
גשר על מים רדודים"  הצעה לגשר בקצה שדרות יהודית , תל אביב"
bottom of page