קונספט לכיתת מחשבים , רשת אמי"ת

Conceptual Computer oriented Classroom, AMIT youth Education Network