בית מגורים, רמת גן

Housing Complex, Ramat Gan, Isreal