בניין משרדים, רחוב המסגר, ת"א

Office Building, Hamasger St., Tel Aviv , Israel