top of page

(2004 - הצעה לתוספת אגף חדש למוזיאון תל אביב (תחרות

TA Museum New Wing, Competition, Israel

המוזיאון, הממוקם בנקודה קריטית במארג העירוני התל אביבי, מביא מקום מפגש בין שתי נקודות קיצון ארכיטקטוניות : ממערב, פוגש במרקם הישן יותר של העיר, דרך סדרות של חללים ומרחבים עירוניים פתוחים וירוקים. וממזרח גובל המתחם בשפת העיר העמוסה והמתחדשת, דרכים בנפח תעבורה גבוה, לב העסקים הסואן, ומרכזי מסחר ותעסוקה הומים. 

השטח המיועד לאגף החדש, שוכן על החולייה היחידה האחרונה המקשרת בין שני המתחמים הללו, גן דובנוב.

התפיסה העיצובית באה לתת מענה למבנה הקיים, בהיותו אייקון אדריכלי מונומנטלי וחשוב בחיי ומרקם העיר, ועם זאת, לא מקיים את הדו שיח בין שני המתחמים שהוצגו של העיר.

הקונספט לאגף עצמו, נועד להוכיח ולגלם כי הגן, בהיותו הרקע והבסיס של הפרוייקט, כתושבת המבנה, אינו רק חלק מבסיס המבנה אלא גם מפלש אותו ומגלה את חללי התצוגה והאמנות, ומציג את תכליתה כפי שהיא, מיועדת לקהל הרחב וחלק מהמרחב הציבורי ומהמעברים בו, ובכך הבניין עצמו לא רק מקיף את מיצגי האמנות, אלא גם "מרחף ומתקיים מעליהם" 

 

האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (1).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (10).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (6).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (21).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (13).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (14).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (11).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (16).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (15).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (7).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (8).png
האגף החדש למוזיאון תל אביב _2004 (9).png
bottom of page